Vissa intresseorganisationer vill få oss att anta att el-cigaretten är lika riskabel som vanliga cigg men så är inte fallet. Det finns emellertid vissa ämnen i el cigg som är mindre hälsosamma, men dessa kan ändå inte jämföras med vanliga cigaretter. Dessutom så är det inte säkert att man ens får i sig ämnen som formaldehyd då man ångar.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Faran med el-cigaretterna uppstår först om man övergår från just e-cigg till vanliga cigaretter. Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

eciggbutik

E cigarett farligt – kan man bli sjuk?

Många undrar om el-cigaretterna är farliga, det är inte så konstigt de innehåller ju faktiskt det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Det tycks mer vara så att vissa intresseorganisationer vill att det ska vara så och därför så varnar man för cigaretterna istället för att poängtera fördelar med e cigg som faktiskt är belagda.

Innan man börjar med el cigg så ska man ta reda på e cigaretter fakta. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Dessutom är det viktigt att skilja på nikotin och utan nikotin. Inget beroende finns om man inte använder nikotin. Vill Du veta mera Klicka Här.

Genom att ånga minskar bruket av tobaksprodukter bland unga i USA. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

inte farligt. Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Valet är givet.

E-cigarett är svaret. Du spar pengar med el-ciggen. Man sparar pengar samt mår bättre.