Forskningen och dess goda resultat är så klart en bidragande faktor till Atkinsdietens populäritet. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inflytande skulle skänka upphov till ett oerhört intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började stegvis få fäste och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till korrekt föda och på samma gång begränsade de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Kanontips

En otvetydig fördel med Atkinsdieten som även lockade många bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara smaklig mat. Till skillnad från andra dieter kunde man fortfarande njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket självklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten på 80-talet att man skulle förtära mycket ägg och biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss föda.

På så vis har Atkinsdieten ständigt varit under progress vilket i sin tur medfört att dieten oavbrutet haft en populär ställning i samband som har haft med välbefinnande och mat att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater ska hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därtill kan dieten leda till minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer gällande fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från dominerande universitet och institutioner i USA. Flera experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett explicit intresse av Atkinsdieten världen över p.g.a. dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får massor människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär så klart att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.