Motivation är nyckeln till att vi lyckas med massor åtaganden här i livet. För somliga situationer krävs mer motivation än annars. Att lokalisera motivationen att banta är för flera inte alldeles lätt trots att viljan finns. Vad beträffar Atkinsmetoden så upplevs den för många rejält jobbig och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En klar styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att klara. Att ideligen jobba mot nya mål är bra för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns även tydliga belöningar i de skilda faserna av Atkinsmetoden. Länk till mer atkins Man får nämligen höja sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men om man går in med stor motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att härda ut i induktionsfasen och tänka att den endast pågår under en mycket kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så sätt kan man alltid uppmuntra varandra. Ifall ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas uppnå bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för samtliga inblandade.

Ett generellt tips för de som tänkt påbörja Atkinsmetoden är att inleda den med full motivation. Det är bättre att avvakta och invänta motivationen ifall den skulle fattas. Det finns en risk att man måste göra avbrott i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral då man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle betyda och även ifall det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt samt motiverande att faktiskt ändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det viktigt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna hemma. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte bara sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.