Tanken är att man redan i viktminskningsfasen bör komma tämligen i närheten av sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som naturligtvis dessutom är tänkt att vara stabil.

Det har pekats på hur otroligt betydelsefull mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det betydelsefullt att väldigt sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men förmodligen ännu mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat oerhört många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona oerhört hastigt också. Man ska dock hålla sig undan en dylik lockelse med tanke på att det mycket tydligt kan påverka svårigheten att påträffa den rätta balansen framöver. Av flera som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur tufft det är att behålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och bibehålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto lättare är det att klara det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Följ länken för mer fakta

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att upptäcka sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör egentligen den mesta delen av viktminskningen vara färdig. Under en lyckad mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Det är en mängd skilda faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Dessa faktorer har därtill inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen tvingas man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att enbart överstiga ett fåtal gram för att det ska leda till oönskad viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta väldigt motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. För den skull gäller det att vara extra noga i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.