Mossa på tak och på takpannor är något som till en inledning kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och helst i skugga. Emellanåt kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer helst inte där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör otaliga hustak till trevliga platser för mossa. Speciellt om hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är således mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka här nu för mer info

Det är relevant att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika knep för att hålla mossan väck. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, med tanke på att det verkar som om det behövs surt nedfall för att få den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som förr – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att få taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte avverka mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen bara en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och för hand ta bort mossan. Detta åstadkommer man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan dessutom prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken är rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan även rengöra taket med högtryckstvätt, men det är även aningen vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Således bör man fundera på hur man kan avvärja att mossan erhåller förankring på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.