Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nära nog anföra att det finns lika många metoder för att föreslå gottgörelse med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en korsning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes alternativt dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba samt skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera fullständig bra. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända opp till många hundra kronor per liter. Man kan debattera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra samt mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den endaste substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Orsaken varför inte många känner till detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna mixa detta själv. Samt det är absolut detta som tillverkarna vill uppnå. Läs mer här.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre fokusering för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill anföra 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid samt man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla miljöer där de kan tänkas expandera såsom duschrum, källare och andra utrymmen med bristfällig dränering.

Man kan till samt med använda bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg samt sedan måla som vanligt. Detta skänker ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar enormt en aning, före allt arbete på somrarna.

Vad man men skall vara försiktig med när man använder bensaltensid, samt alla andra kemikalier för den delen, är att man använder adekvat skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma plagg samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt alltemellanåt.