Vilka funktioner bör finnas i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är relevant att reflektera över vilka delar som bör förbättras. Men det finns självklart en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två definitivt främsta är självfallet att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det sedan möjligt att välja till övriga lämpliga funktioner för verksamheten. Mer info: http://tafraktprogram.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så sätt att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att utföra en bokning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom beställningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis väldigt enkelt, och det är också möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter på ett visst kollislag. Skulle felaktig upplysning fyllas i så hjälper systemet att ändra så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett avsevärt kraftfullt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen stundvis straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer begära ekonomiskt tillägg för exempelvis telefonbokning alternativt annan manuell beställning.

I ett TA-system finns det potential att uträtta dina transportbokningar effektivare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av en del mallar, adressböcker samt en rad övriga inställningar. Det innebär naturligtvis att stora mängder manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större bolag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att samtliga dokument som hanteras är i korrekt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man måste ha i åtanke är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med stöd av TA-systemet är en enkel sak tack vare all lagrad upplysning som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik om det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din frakt levereras. TA-systemet visar alltid den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om sändningen.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen dessutom ordnas till hjälpsam statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett optimalt sätt för att utveckla arbetet med transporter och självklart också ett utmärkt sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post eller sms. Att använda dessa typer av aviseringar är ett utmärkt sätt att meddela en mottagare av en frakt. Det brukar vara möjligt att flexibelt utforma sina aviseringar.