Natriumkarbonat som inte består av något vatten brukar också benämnas målarsoda. Det är ett effektivt rengöringsmedel som fungerar utomordentlig för varierande typer av tvätt. Exempelvis är den som ska vävsätta alternativt tapetsera behjälplig av målarsoda då resultatet bli mycket bra. Man bör noga tvätta väggar som inte kräver förarbete. Tvätten utförs med hjälp av en svamp som kontinuerligt tvättas av i vatten.

Bortsett från att målarsoda är mycket effektivt som rengöring av målarsoda så kan det bryta ner det ytskikt som finns på den gamla färgen tack vare dess starka alkali. Ny färg eller tapet får då lättare fäste därför att målarsodan medför att ytan blir matt. Därför är målarsoda, som namnet antyder, utmärkt till rengöring före målning. Därutöver funkar målarsoda effektivt för rostborttagning.

Även för trädgårdsmöbler som är tryckimpregnerade så verkar målarsoda överraskande effektivt. Det är heller inget undantag vad gäller hantering av trall. Även i tillverkningsindustrier använder man målarsoda flitigt, och då främst inom tvål-och glastillverkning.

Den kemiska formeln för Natriumkarbonat är Na2CO3 och är ett kemiskt ämne som räknas till ett av världens mest använda på jorden. Dess joniska förening genererar i vatten en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3).

Ifall man skulle få målarsoda på huden så är inte det överdrivet farligt eller att det skulle bringa risker. Däremot kan målarsoda ge irritation om det kommer i kontakt med ögonen. Natriumkarbonat är inte farligt att äta under förutsättning att det är mycket ringa mängder. Dock är det ju svårt att se varför det ens skulle ätas. Det rekommenderas trots allt för säkerhets skull att målarsodans flaska är barnsäker.

Fastän natriumkarbonat är ett naturligt förekommande ämne på jorden så kan det även framställas via konstgjord process. Då blandar man natriumklorid (salt) och ammoniak för att ämnet ska bildas. Det finns enorma fynd av natriumkarbonat som är naturliga. Det har till exempel hittats i USA, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika, Turkiet och Kina.

Önskar man neutralisera vissa fläckar och typer av lukt så går det utmärkt att använda natriumkarbonat. Ämnet i sig är därjämte fritt från lukt. Målarsoda är väl lämpat åt all typ av rengöring av tyngre smuts. Men med tanke på att målarsoda kan uppträda en aning frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas.

Målarsoda finns att köpa i dagligvaruhandeln, och de olika fabrikaten som finns att hitta på marknaden är mestadels lätta att dosera och återförsluta.