Organiserad brottslighet

I boken finns en lång och bra checklista. finns gratis som e-bok i biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer Inuti.
Mer info här

Det finns fler än ett led, och fler än en konkret bild, när det handlar om ID-kapning. Med tanke på at den mesta ID-kapningen idag sker genom internet så behövs så klart datorkunniga personer i ligan, som kan verkställa blåsningarna, särskilt när det handlar om framtagning av Spyware eller att rigga falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha oerhört många, och annorlunda, ansikten – det finns massor steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju inte alls är ett konkret ting – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer också i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av många olika anledningar, stundtals kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass alternativt ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara möjligt måste en person med kompetens att skapa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Ibland läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är anställda i. De har ofta smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Ofta behöver dessa en alternativt flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett enkelt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” eller “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med hjälp av lättjänade pengar som på flera sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undfly denna typ av “jobb” är att tänka att om något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta även det.

En annan typ av företagsplundring är att i Ditt namn köpa ett igångvarande företag, helst med god omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man sedan varor av befintliga samt nya leverantörer. Man kanske också betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att sälja vidare. Därpå plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en individ som stjäl en annans post, ofta genom dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen samtliga bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i vissa fall har ID-kaparen dessutom tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – ofta under offrets semester som man vet allt om – medan man fortsätter vittja brevlådan på samtliga krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hem vars ägare har mest fördelaktig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och knycka dem.

Kriminella nätverk – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns vanligtvis många led inblandade, vissa ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med en aning blidare ögon. Det finns dessutom en stor köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte alltid den som på olagligt vis har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna syften, utan ofta säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av skilda personer agerar inom olika fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därpå den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allting från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande eller försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.