Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en kategori växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och erhåller sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är alltså via bladen, vilka har ständigt öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Då och då är det enkelt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp och en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de gillar att gro på torra och soliga stälen. Lavar är oftast grå alternativt grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett besvär gällande mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bra på tak bestående av tegel, eternit och skiffer, men växer även gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de går sönder när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man bör ta bort den för hand en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig problem. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Vanligen behövs en förbättrad dränering, men dessutom gödsel och då och då också kalk för att neutralisera en sur jord. Klicka här omgående för mer data

Om man vill få bort mossan är det angeläget att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det egentligen är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras oerhört varsamt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan också använda mycket klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Samtidigt försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på somliga ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli oerhört fina inslag i ens trädgård.