Kan en stroller combi höja gräsmattan?

Det är få som anser att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det många som skulle ta chansen. Man kan använda sig av stroller combi för att både gödsla och tillintetgöra ogräs och detta kan funka otroligt bra.

ta bort mossa på stenplattor

Före du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du etablera med järnvitriol. Järnvitriolen är detsamma som järnsulfat och den är god för att döda mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av hantering och järnsulfat mot sniglar kan också vara välkommet i vissa trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att sköta detta på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flera dagar i sträck, så kan det vara läge att vidtaga saken. Starta som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel samt antiogräs-behandling.

Ifall du vill ta hand om denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att företa det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man förvalta gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att giva riktigt förnäm effekt.

Kommer det här att giva det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en hantering med en god produkt är allting som behövs för att få en förtjusande gräsmatta är inte insatt i allt det arbete som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att använda sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Ifall man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns perfekt. Det här kan ta några säsonger för mossan är envis och så tillika ogräset. Men om du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att bekämpa ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka här omgående för mer data mossbekämpning.

Järnvitriol samt järnsulfat är detsamma men det finns en rad skilda bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning annorlunda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera skilda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss effekt mot mossan. Det här är en finemang produkt som man kan ha stor användning av och som kan vara en betydande del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man antar, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det varje år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En självgående gräsklippare är en bra idé.