Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade åt uppgiften. Listan kan göras lång över diverse mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det dyra medlet jämt det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur kraftigt mögel påverkar människor är annorlunda, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal sömnighet. Ofta lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel samt annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det viktigt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska utöka fort behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över vanlig rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att utöka. Ju bättre de tre övriga faktorerna – fukt, föda samt temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att utöka.

Man kan känna igen mögel på lite skilda sätt, bland annat är det någorlunda vanligt att möglet ger ifrån sig en dålig lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovan nämnda symptom. Det är inte alltid enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger lätt att uppfatta lukten av mögel, särskilt inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är viktigt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur stor sanering huset tvingas genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är betydelsefullt att man håller huset fräscht, också på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort hjälpa ifall den har blivit angripen av mögel och alger. Vanligtvis kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det funkar lika bra med helt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att fundera på ifall man har fått mögelväxt på fasaden är att tvätta noga med valt rengöringsmedel, låta torka och därefter måla med en bra färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att enbart tvätta med hjälp av mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel ska man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel och i kakelfogare, kan det vara frestande att använda sig av klorin. Det är inte bara dåligt för miljön, klorin funkar inte särskilt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger. Clicka här omgående för mer information

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.