Mögelskador i hus är nära förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta orsaken till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det alltså relevant att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att massor hus är dåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig lufttillförsel är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Klicka här för mer tips Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan medföra fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är också viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är mycket svåra att avlägsna även om de inte jämt förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar mycket, om man känner en illa lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en utförlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat eller vinäger (fast inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att bruka klorin är onödigt därför att effekten inte är bättre än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det förångas. Denna ånga kan leta sig in annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man brukar även är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man erhålla statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att fullkomligt få bort inte endast svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.