Det är inte ovanligt med mögel i badrum. Det har sin bas i att allt som mögel vill ha för att gro nästan alltid finns i ett fullkomligt vanligt badrum, om det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer helst till sig i olika skrymslen och vrår, där städningen kanske inte alltid är den mest grundliga. För den skull är badrum, liksom odugligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen för mögel.

I badrum finns det dessutom vanligtvis gott av hudavlagringar samt tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel uppskattar att äta. Ofta känner man en illa lukt i samband med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast karakterisera lukten som unken och att om man någonsin har känt den så vet man exakt vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet gärna på kakel eller liknande släta material, alternativt i fogarna, frånsett i samtliga skrymslen och vrån. Man kan se mögel som mindre svarta prickar, så kallat svartmögel. Det kan vara relativt svårt att få bort, eftersom fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på. Länk till mer info

För att få bort mindre mögelfläckar över kakel och i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel alternativt något annat rengöringsmedel och gno noggrant över fläckarna. Avsluta med ättika för att förhindra att möglet återvänder med detsamma. Man kan dessutom använda sig av klorin, men ge akt på att det är väldigt miljöfarligt! Det dödar dock av möglet ordentligt.

Om man har större besvär med mögel i sitt badrum så bör man fundera på varför och ordna eventuella bristande ventilationer eller dylikt medan som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det omedelbart. Man bör dessutom se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet tränga in i väggen och ges grepp där man inte lätt kan undanröja det.

Det fullkomligt ultimata sättet att bli av med mögel är att avlägsna de angripna delarna och byta ut det med nytt material. Det tar inte enbart hand om själva mögelsvampen utan dessutom de hälsovådliga sporerna och gaserna som mögel avger, vilka ger både bristfällig lukt och kan vålla irritation och symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan ske på andra vis också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en särskild apparat som värmer upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att tränga in i material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man endast stryker på ett likadant medel. Man bör inte vistas i rummet när man utför sanering på detta sätt med tanke på att ångorna vanligtvis är giftiga även för både människor och djur, inte enbart mögel.

Just när det gäller badrum är det viktigt att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är följaktligen en bra idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, även under badkaret. Alla ytor skyddas med hjälp av Fulstopp eller ännu hellre med hjälp av Tvärstopp. Rent och bra lufttillförsel är alltså fundamental för att slippa mögel i badrum.