Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, frånsett badrum och vindar. En typisk orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därutöver var dessa hus ofta undermåligt isolerade, i synnerhet när det gällde källare samt husgrund, då speciellt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och bristfällig isolering är kostsam och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså relativt effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det enkelt att det blir för välgjort samt för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en klockren grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt bristfällig lukt; det luktar unket och gammalt trots att det inte jämt växer på en synlig plats. Mögel växer helst på organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, gärna belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på diverse vis, men vanligt är antingen svarta mindre prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger förekommer förstås, det beror fullständigt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan föranleda sömnighet eftersom hosta och andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Mer tips här Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta därför att möglet inte ska komma åter. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte endast med den synliga svampen utan även fukten. Gör man så kommer fukt samt mögel i källaren inte återkomma.