Det är enbart i sagoböcker som mossan är vacker att se på, ja och så måhända djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett gott medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

järnfosfat

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs samt gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och ge gräset en chans till att få överhanden. Har man endast en vanlig trädgårdsslang, bra skor och en aning tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan hela tiden får nytt vatten från slangen. mossmedel shoppa.

Dunken har en roll som gör att blandningen sker automatiskt och det är väldigt praktiskt. Det är enbart att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man likadan typ av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska hantera taket så jobbar man en aning avvikande.

För det första så bör man skrapa bort den mossa som man ser på taket med en skrapa. Efteråt kan man skölja med vatten för att få bort otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får rengöra före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man hantera med Tak GTI som kommer att eliminera den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara hela tiden den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är kostbar och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att handla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med många under egna namn.

Då är billigare för man beställer omedelbart från tillverkaren. Ofta är det därutöver bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till konsument utan mellanhänder. Dessutom är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då lite starkare blandning så fungerar det likväl = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få yrkesutövande hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska kunna verkställa arbetet själv. Att processa ett tak kan ta några timmar och det är klart att man tvingas se till att innehava essentiell skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling ständigt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som aktiv ingrediens och den är starkt störande i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men ibland kan det vara enklare att göra allting själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt bedöma hur mycket tid samt pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste dän så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård samt ett mossfritt tak.