För att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt kan man ta hjälp av en mögelhunds fantastiska luktsinne. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Eftersom hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte jämt föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Ifall man misstänker att man har besvär med mögel så är det främsta steget att ta reda på exakt var möglet förekommer.

Vanligtvis kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är alltsammans. Det kan finnas mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör ha en gedigen träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som också kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både människa samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att fullborda dem, d.v.s. i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (också kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att begripa vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det ultimata sättet också det mest radikala, att helt enkelt avverka allt det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht. Mer information här

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är god. Ta bort växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med hjälp av Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en briljant kollega i sin mögelhund.