Mögelborttagning, eller mögelsanering som det även kan kallas har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel samt annan mikrobiell påväxt. En betydande anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som följd, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan drabbas av mögel och annan påväxt. Det är närapå jämt en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om illa dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan till fullo.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i en del fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i vissa fall också andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av trötthet till följd av dålig nattsömn på grund av de besvär som mögel innebär. Det är alltså betydelsefullt att bli av med möglet samt förhindra att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika vis. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt ultimata sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Det gör så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha rengjort ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen. Klicka här för ytterligare detaljer

En annan metod så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är därför en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!