Det kan se fint ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan lite mer om det där med frostskador på tegelpannor tycker inte att det här är en rolig syn. Det gäller att röja mossa på tak på grund av den kan medföra att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man tillämpa sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

järnvitriol köpa

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (aktiv ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar varenda påväxt, tillika lavar.

Kom åt mossa på tak med god mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste arbeta handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men före man försöker rena bort varenda mossa så ska man processa med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (aktiv ingrediens är Bensaltensid) som är ett bra medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (testa först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och frige greppet. Därnäst så kan man komma igång med högtryckstvätten därför att skölja av resterna och få pannorna alldeles fria återigen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska tänka på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man ej får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man ska använda sig av rätt tryck. Ifall mossan sitter fixerad hårt så kan det således vara klokt att uteslutande jobba med järnvitriol alternativt Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert samt fort

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt ordentligt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man inte ska behöva raspa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en fantastiskt lösning som samtliga med mossproblem på taket bör använda sig av. Detta är inget som kostar särskilt mycket och man tvingas ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska använda sig av mossa gti alternativt en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att inhandla i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt angelägen så använd rätt redskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv ta hand om vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra om du inser att det blir för svårt att åstadkomma jobbet personligen. Klicka Här för mer info ogräs i gräsmattan.

Det är likaså angeläget att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort ålderstigen död mossa som far i alla riktningar. Handskar är också bra såväl som skor som man får ett bra grepp med.