Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en procedur att bygga fundament på en aning mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag samt korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligaste är för att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, även med källare. Ifall det görs på korrekt sätt, i rätt omgivning kommer det inte medföra några problem. Klicka här för mer info

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för dålig ventilation inuti grunden, samt att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsakar dålig lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan vålla bland annat irritation i luftvägarna och en rad andra symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara mycket hälsovådligt, särskilt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka utmattning till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det alltså ingenting man endast ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste agera för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara komplicerat att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt ultimata.

Om mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt via lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö diverse avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och utrymme för användning.

Man kan även använda sig av en procedur som kallas för fogging, särskilt om möglet har fått förankring i en inbyggd grund med dålig lufttillförsel. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därnäst att kunna tränga in på svårtillgängliga utrymmen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.