Emellanåt växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd alternativt svarta prickar på hela väggen. Mögel förekommer där det är fuktigt, som t.e.x. i oisolerade källare samt vindar. Mögel älskar också att växa sig stora och luddiga i badrum alternativt på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att förvalta, det är enbart att slänga det, helst i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det om man får mögel samt andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är nog ingen som anser att det är fräscht att ställa sig i duschen, eller ta ett skönt bad om väggarna hotar med att äta upp en och utrymmet stinker av dålig lukt.

Vad ska man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att vara medveten om var de trivs, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som genom ett trollslag om man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar däremot att det tillväxer och efterhand kommer det dessutom att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en god ide att behandla alla material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man bör helst komma igång med att utforska hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte alltid, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid veta hur den lukten känns. Det kan också finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på annorlunda vis; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte alltid synas med detsamma på ytan. I till exempel ett badrum där man städar noggrant, har en knappt synlig spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man upptäcker det, då på grund av att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det allra drastiska och bästa sättet är att avverka allt som är mögelangripet och byta ut med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Detta kan dock visa sig inte bara komplicerat, utan kanske rent omöjligt i en del fall. Då kan man ta till andra metoder, t.e.x. sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är besvärligt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp samt förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i mindre droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara väldigt svåra att rengöra. Man bör dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker med tanke på att ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En fräsch och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt. Länk till mer detaljer