Det där med mossa, lavar och alger brukar vara en mardröm för de flesta. Nu är det ej så besvärligt att behandla taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att detta blir billigare än andra val (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Ifall taket är väldigt brant så är det viktigt att man anlitar en professionell takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av lite mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan gro igenom tegelpannor samt medföra frostsprängning varefter man kan få besvär med bitar som lossnar och faller ned.

Mossa kan också resultera I fuktskador som skadar både tak samt hus. Det här är en typ av fara som kan bli mycket dyr ifall man inte gör något så snart som man inser att taket börjar ändra färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha respekt för produkter såsom Grönfri då de innehåller kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Ifall du tänker dig att du ska skrapa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större risk. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i för att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan resultera I ännu mer mossa kommande säsong.

Produkter som är effektiva och funkar bra mot mossa på hustak

Det är nuförtiden välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är så småningom av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla genom att skrapa bort mossklumpar som man lätt får bort med en bra takskrapa. Detta innebär lite mer arbete men det kan vara det värt då behandlingen ger en långvarig effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan köpa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller använda Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men väldigt billigare att införskaffa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla samt rengöra taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan påverka de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva processa mer än en gång per år om man har bångstyrig mossväxt, men med grön fri så är det många som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. Med god förbehandling så får man bättre och långvarigare resultat och så ska man självklart fundera på att ersätta de delar av taket som har skadats och som har sprickor där det är svårt att komma åt mossan och sporerna.