Allt fler människor brygger sitt eget vin hemma Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen endast kallas vin om det framställs på vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det betydelsefullt att hålla en bra hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – därutöver är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan underlätta och förfina hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt utmärkt till att rena vattnet innan bryggning.

Fördelen med att införskaffa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs noga.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att prova med olika bär eller frukter och experimentera med olika jäst. Dessutom kan olika jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Därjämte behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. Mer Info HÄR.

En absolut nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till för att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är även nödvändigt och bör vara nog stort att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Annorlunda bär och frukter innehåller skilda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett råd är att dosera ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna samtliga data och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är klart bör det stå i jäskärlet cirka 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.