För att lättare kunna tappa över vätska från till exempel en behållare till en annan så underlättas det om man har tillgång till en tratt, och i synnerhet en stor tratt. Typiska material på trattar är rostfritt stål alternativt plast.

När det handlar om större volymer vätska och flödet blir stort på grund av stor mynning på behållaren från vilken man häller, så hjälper en stor tratt till med att inget slöseri uppstår. Ett typiskt exempel är om man ska hälla över bensin i en behållare. I en sådan situation vill man inte gärna spilla då dropparna kan bli dyra. Ytterligare ett exempel på en situation då man föredrar en stor tratt är när man brygger vin hemma. Även då kan spill uppfattas som tämligen kostsamt i längden.

En tratt är formad som en kon och i början av den är öppningen som störst och det är även där man häller vätskan. Tack vare att tratten undertill smalnar av och tar skepnad som ett rör så blir det enkelt att kunna styra där man vill att vätskan ska hamna.

Konstruktionens primära syfte är att vätskan vanligtvis ska överföras till en behållare som har en liten mynning, i vilket röret ska få plats. Man bör tänka på att inte hälla för fort och ge vätskan den tid som krävs för att flöda ner. Annars blir tratten överfull och rinner över.

tratt

Det är flera som använder sig av tratt i skilda situationer som uppstår i köket. En stor tratt är att föredra när man till exempel ska tappa upp saft som man kokar eller tappa upp ingredienser. Länk till ytterligare info. I de fall det är svårt att komma åt med tratten kan man använda ett böjbart förlängningsrör. Vanligtvis när man handlar en ny tratt så ingår ett förlängningsrör. Det kan vara extra bra att nyttja sig av ett förlängningsrör när man har en stor tratt eftersom den kan vara otymplig i vissa situationer.